Zamówienia publiczne, zapytania ofertowe

Nowe:”Zapytanie ofertowe na roboty remontowe w  kuchni  przy ul. Jana Pawła II 

Zapytanie ofertowe-kuchnia ramont

PRZEDMIAR – Jaworzyna Śląska – kuchnia Zapytanie ofertowe-kuchnia remont

Klauzula RODO

II Przetarg na organizację dowożenia 2020-2021 (NOWY ROK SZK.)!!!

Ogłoszenie Dowożenie 2019- 20 II przetarg

SIWZ 2020_2021-II przetarg

Informacja z otwarcia ofert -Przetarg II

Ogłoszenie o wyniku -Przetargu II Informacja z otwarcia ofert -Przetarg II

Przetarg na organizację dowożenia 2020-2021 (NOWY ROK SZK.)!!!

Ogłoszenie Dowożenie 2020-2021

SIWZ 2020_2021

Dowóz 2020-2021-ogłoszenie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg na organizację dowożenia 2019-2020

Dowożenia SIWZ 2019_2020 pop

Ogłoszenie dowożenie 2019- 2020

Dowóz 2019-2020-ogłoszenie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dowożenie 2019

Zapytanie ofertowe na remont dachu 2019

Zapytanie ofertowe-remont dachu

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – dach OFERTA (1)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dach – UMOWA (1)

PRZEDMIAR – Dach Jaworzyna

Zapytanie ofertowe na remont toalety parter ul. Mickiewicza 9  2019 (unieważnione w dniu 9.07.2019)

Zapytanie ofertowe toalety 2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – toaleta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego toalety parter- UMOWA

PRZEDMIAR toaleta parter

Nowe:”Zapytanie ofertowe na remont toalety parter ul. Mickiewicza 9  „

Zapytanie ofertowe toalety II 2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – toaleta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – UMOWA

PRZEDMIAR – SP Jaworzyna Śląska toaleta parter – korekta